College specialties

Мамандықтар атауы/Найменование специальностей:
“Емдеу ісі”
“Мейірбике ісі”
“Лабораториялық диагностика”
“Фармация”
“Стоматология”
“Ортопедиялық стоматология”
«Акушерлік іс»
«Мейіргер ісі» қолданбалы бакалавр