Selection Committee

Қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Р/с Мамандық (біліктілік) атауы Мамандық

(біліктілік)

коды

Жергілікті,

республикалық бюджет

орындар саны

(күндізгі оқу нысаны)

9 сынып негізінде 11 сынып негізінде
1 2 3 4 5
09110100 – Стоматология
Стоматологиялық гигиенашы 3W09110101 25
Дантист 4S09110102 25
119. Стоматолог-дәрігердің көмекшісі 4S09110103 25
09110200 – Ортопедиялық стоматология
Тіс технигі 4S09110201 25
09120100 – Емдеу ісі
Фельдшер 4S09120101 50
09130100 – Мейіргер ісі
Жалпы практикадағы мейіргер 4S09130103 75
Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры 5АВ09130101 50
09130200 – Акушерлік іс
Акушер 4S09130201 25
09140100 – Лабораториялық диагностика
Медициналық зертханашы 4S09140101 25
09160100 – Фармация
Фармацевт 4S09160101 25