Dentistry, orthopedic dentistry

Білімалушылардың  соңғы 3 жылдық үлгерім көрсеткіштері


мамандық курсы 2019-2020 2020-2021 2021-2022
1 09120100 “Емдеу ісі ” 4S09120101 “Фельдшер”

 

 

І
ІІ
ІІІ
IV
2 09130200 “ААкушерлік іс” 4S09130201 “Акушер”

 

І
ІІ
ІІІ
IV
3 0910100 “Мейіргер ісі”5AB0910101 “Мейіргер ісіндегі қолданбалы бакалавр”- І
ІІ
ІІІ
IV
4 091301010 “Мейіргер ісі”  4S09130103 “Жалпы тәжірибедегі мейіргер І
ІІ
ІІІ
IV
5 09140100″Зертханалық диагностика”   4S09140101 “Медициналық  лаборант” І 91
ІІ
ІІІ
IV 93
6 09160101″Фармация” 4S09160101 “Фармацевт” І 77 100 83
ІІ 84 82
ІІІ 97 95
IV
7 0304000-Стоматология

0304032- гигиенист стоматолог

 

І
ІІ
ІІІ 81
IV
8 091102000 “Стоматология” 4S09110102 “Дантист”

 

І 79 85
ІІ 81 73
ІІІ 88
IV 62
9 0307000-Ортопедиялық стоматология

0307013-Тіс технигі

 

І 76
ІІ 78
ІІІ
IV

  • Контингент
  • ЖОЖ
  • Сабақ кестесі
  • Студент жетістігі
  • Жұмыспен қамтылу

КДЛ
СТОМ 1,2 курс
СТОМ
ФАРМ

КДЛ
ЛД
СТОМ
ФАРМ