DEPARTMENT CURRICULUM

Оқу бөлімінің жоспары


Факультатив сабақтардың жоспары


Жұмыс оқу жоспарлары


АКУШЕРЛІК ІС

ЕМДЕУ ІСІ-2 Ж10 АЙ

ЕМДЕУ ІСІ-3 Ж10 АЙ

КДЛ

ҚБ МЕЙІРГЕР ІСІ-1,6

ҚБ МЕЙІРГЕР ІСІ-3,6

МЕЙІРГЕР ІСІ-3Ж10 АЙ

Оқу бөлімінің жоспары

СТОМАТОЛОГИЯ

ФАКУЛТАТИВ САБАҚТАР

ФАРМАЦИЯ

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ